Leasing – koszty i długość trwania leasingu

Leasing – koszty i długość trwania leasingu

Leasing i jego warunki zależą przede wszystkim od jego rodzaju oraz indywidualnych ustaleń między stronami konkretnej umowy. Jeżeli chodzi o rodzaj umowy to możemy wyróżnić leasing bezpośredni i leasing pośredni. W przypadku tego pierwszego możemy zaoszczędzić na prowizji, która zawsze pobierana jest przez firmy pośredniczące. Opcje ta jednak nie zawsze jest przez producentów udostępniana. Poza tym wymagania formalne stawiane przez producentów oraz zdolność kredytowa są często dużo wyższe. Z tego też względu leasing jest często opcją korzystniejszą. Musimy w tym wypadku zapłacić prowizję pośrednikowi, ale w zamian za to, w cenie rat leasingowych, często oferowane są różne dodatkowe usługi, jak na przykład: ubezpieczenie, konserwacja, czy serwis.

Leasing możemy także podzielić na operacyjny i finansowy. Od tego który z nich wybierzemy zależy w dużej mierze okres, na jaki jest zawarta umowa. W większości wypadków leasing finansowy jest zawierany na okres, który odpowiada okresowi ekonomicznej użyteczności prawa majątkowego lub środka trwałego. Z zasady nie może być on jednak krótszy niż 3/4 tegoż okresu. Natomiast leasing operacyjny musi zostać zawarty na okres, który stanowi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacyjnego. Jest to więc krótszy czas niż przewidywane zużycie przedmiotu leasingu.

Leasing i jego całkowity koszt jest uzależniony od kilku elementów składowych, z których każdy powinien zostać wyszczególniony w umowie. Należą do nich:

  • wysokość raty leasingowej ? jest to podstawowy składnik, który wpływa na koszt leasingu. Opłaty te są uiszczane miesięczne, ale również mogą być sezonowe;
  • opłata wstępna ? z reguły jej wartość waha się między 10-20% wartości rzeczy, którą chcemy wziąć w leasing;
  • prowizje (inaczej koszty manipulacyjne);
  • opłata końcowa (inaczej opcja wykupu) ? jest to cena sprzedaży danego przedmiotu po wygaśnięciu umowy. W przypadku wielu umów leasingowych, wykupienie przedmiotu jest obowiązkowe, ale istnieje także opcja zwrotu po zakończeniu umowy;
  • depozyt gwarancyjny ? jest to określona suma pieniędzy płacona co miesiąc na pokrycie zobowiązań korzystającego, które wynikają z umowy. Po zakończeniu umowy, suma ta jest zwracana. Element ten nie zawsze występuje.

Konkretna wartość poszczególnych elementów zależy od ustaleń z pośrednikiem lub producentem. Ci zaś na pewno będą brać po uwagę wiarygodność finansową firmy, przedmiot leasingu (rodzaj, cena) oraz ewentualną wcześniejszą współpracę.