Kredyt gotówkowy – Co to jest?

Kredyt gotówkowy | Kredyty gotówkowe – Co to jest?

Kredyt gotówkowy jest specyficznym rodzajem kredytu, gdyż kwotę uzyskaną w jego ramach można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. W praktyce niektóre banki i tak wymagają, aby potencjalny kredytobiorca, w swym wniosku kredytowym, podał cel na jaki chce pożyczyć pieniądze. Wszystko zależy od wewnętrznych ustaleń danego banku.

Kredyt gotówkowy otrzymać może praktycznie każdy, kto może wykazać się jakimś źródłem dochodu. Z tego też względu jest niezwykle popularny. Jest udzielany zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W przypadku klientów indywidualnych, środki jakie można uzyskać w ramach kredytu gotówkowego są najczęściej przeznaczane na sfinansowanie remontu, wakacyjnego wyjazdu, czy też na zakup sprzętu AGD, bądź RTV. Przedsiębiorstwa natomiast przeznaczają w ten sposób zdobyte pieniądze na inwestycje, zakup potrzebnego sprzętu bądź jakiś niewielki remont.

Kredyt gotówkowy może występować w kilku odmianach:

  • kredyt konsumpcyjny – środki uzyskane w jego ramach przeznaczane są na zakup dóbr konsumpcyjnych;
  • linia kredytowa w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (tzw. kredyt w ROR) – daje on możliwość wypłacenia z rachunku bankowego większej ilości pieniędzy niż sugerowałaby to kwota posiadanych środków. Oczywiście jest to możliwe do pewnego, przyznanego limitu. Jest to odnawialny rodzaj kredytu. Każda wpłata zmniejsza zadłużenie. To z kolei powoduje, że przyznany limit jest znowu do wykorzystania;
  • kredyt na kartach kredytowych – z zasady podobny do poprzedniego, ale dotyczy karty kredytowej i jest przeważnie wyżej oprocentowany.

Do najczęściej stosowanych przez bank form zabezpieczenia w tym wypadku można zaliczyć weksle in blanco, poręczenie osoby trzeciej lub ubezpieczenie kredytu (coraz częściej stosowane). Można więc powiedzieć, że są to standardowe rozwiązania. Kredyt gotówkowy daje możliwość uzyskania kwoty do kilkuset tysięcy złotych w zależności od potrzeb i indywidualnej sytuacji kredytowej (dochodu netto potencjalnego kredytobiorcy oraz wysokości innych zaciągniętych przez niego zobowiązań).