Leasing – Formalności

Leasing – Formalności

Leasing, to obok kredytów i pożyczek, najbardziej powszechna forma finansowania inwestycji, na które nie mamy wystarczających środków. Leasing najpopularniejszy jest wśród niewielkich firm oraz osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Jest to dla nich często najbardziej optymalne rozwiązanie. Chociaż dany przedmiot nie znajduje się w ich własności, to może być przez nich swobodnie użytkowany. Poza tym leasing nie wymaga tak dużej zdolności kredytowej jak wszelkiego rodzaju kredyty.

Gdy już podejmiemy decyzję, że leasing jest opcją, która nam najbardziej odpowiada, należy przyjrzeć się kilku różnym ofertom firm leasingowych. Warto także dowiedzieć się czy istnieje możliwość leasingu bezpośrednio u producenta danej rzeczy (leasing bezpośredni). Dopiero po porównaniu parametrów kilku wariantów, będziemy w stanie dobrać leasing o warunkach najbardziej zbliżonych do naszych potrzeb i możliwości.

Generalnie to jakie dokumenty będą potrzebne do zawarcia umowy leasingowej, zależy przede wszystkim od wartości przedmiotu oraz sytuacji finansowej jednostki, która chce wziąć leasing. Na pewno elementem podstawowym jest zawsze wypełniony wniosek leasingowy. Zanim jednak wypełnimy taki wniosek, musimy ustalić z dostawcą jaki przedmiot będzie podlegał leasingowi, a także wszelkie inne warunki (cena, warunki i termin płatności, termin dostawy). Leasing jest formą, w której sporo zależy od indywidualnych negocjacji między stronami.

W przypadku przedmiotów o niewielkiej wartości, jak na przykład sprzęt biurowy, stosuje się często uproszczoną procedurę. Czasami firmy leasingowe stosują ją także w wypadku sprawdzonych, stałych klientów. W takim wypadku najczęściej wymagane są:

  • dokumenty poświadczające rejestracje firmy (wpis do ewidencji działalności, dowód nadania REGONu oraz dowód nadania NIPu);
  • dokumenty informujące o stanie finansowym firmy (deklaracje podatkowe z ostatnich miesięcy, jak również oświadczenie, że nie mamy zaległości w płatnościach wobec budżetu).

W przypadku pełnej procedury mogą być jeszcze wymagane dodatkowo: opinia banku, w którym wnioskodawca posiada rachunek, deklaracja rocznego rozliczenia za poprzedni rok, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatnościach, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w płatnościach itp.

Jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to pozostaje już tylko kwestia podpisania umowy i odebrania przedmiotu, który bierzemy w leasing. Należy pamiętać, że leasing staje się prawnie wiążący w chwili podpisania umowy, a nie udostępnienia przedmiotu, którego dotyczy.