Kredyt – Koszty i okres kredytowania

Kredyt | Kredyty – koszty i okres kredytowania

Kredyty są produktem finansowym, który znajduje się w ofercie każdego banku. Okres kredytowania i całkowity koszt danego kredytu zależy w pierwszej kolejności od rodzaju kredytu, jak również wybranego banku. Przeważnie kredyty udzielane na niewielkie sumy pieniędzy są kredytami krótkoterminowymi lub kredytami średnioterminowymi. Są one też łatwiejsze do uzyskania, gdyż ryzyko w tym wypadku jest mniejsze. Kredyt długoterminowy – hipoteczny wymaga większych formalności (oraz większej ilości dokumentów), a okres oczekiwania na decyzję jest trochę dłuższy. Jednak kwoty, które możemy uzyskać w jego ramach są wyższe. Jest to istotne w przypadku planowania większych inwestycji.

Chociaż elementy wpływające na koszt kredytu mogą się nieco różnić między sobą, w zależności od rodzaju, to można wyszczególnić grupę głównych czynników:

  • odsetki – jest to główny koszt każdego kredytu. W ramach spłaty rat przeważnie mieści się część kapitałowa oraz część odsetkowa. Wysokość odsetek zależy od wielkości naliczanego przez bank oprocentowania. Bank wysokim oprocentowaniem często rekompensuje sobie podjęcie większego ryzyka przy udzielaniu kredytu, np.: niewielkie formalności. Należy pamiętać, że niższe oprocentowanie nie zawsze oznacza niższy koszt kredytu. Niższe oprocentowanie może być równoważone przez wysokie opłaty dodatkowe;
  • prowizja za udzielenie kredytu – jest to opłata za przyznanie kredytu, która teoretycznie pokrywa związane z tym koszty. W zależności od wybranego banku waha się ona w granicach 0% do nawet 30% wartości kwoty na umowie kredytowej.

Poza tym, podpisując umowę należy zwrócić uwagę na wszelkie inne możliwe dodatkowe koszty, jak np.:

  • ubezpieczenie kredytu – jest to często stosowana przez banki forma zabezpieczenia kredytu;
  • prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego – występuje raczej przy dużych kwotach, często w przypadku kredytów dla firmy. Oscyluje w granicach 0,5% sumy o którą ubiega się dane przedsiębiorstwo;
  • inne opłaty dodatkowe zależne od rodzaju kredytu oraz jego zabezpieczenia

Naszym zadaniem jako Waszych osobistych ekspertów jest znalezienie oferty kredytu, gdzie wszystkie jego koszty będą jak najniższe. Często bardzo niskie oprocentowanie jest związane z wyższą prowizją banku i odwrotnie. Naszym zadaniem jest znalezienie takiej oferty gdzie zarówno oprocentowanie jak i prowizja będą na najniższym poziomie.