Kredyt samochodowy – Co to jest?

Kredyt samochodowy | Kredyty samochodowe – Co to jest?

Kredyt samochodowy to najlepsze rozwiązanie, gdy mamy w planach zakup nowego lub używanego środka transportu, a nie mamy na ten cel wystarczającej ilości środków. Dzisiaj istnieją takie rodzaje kredytów samochodowych, które mogą sfinansować nawet 100% wartości samochodu, który planujemy zakupić. Chociaż nazwa brzmi kredyt samochodowy, to możemy również środki w jego ramach uzyskane, przeznaczyć na zakup motocykla, skutera, a nawet łodzi motorowej. Najbardziej charakterystyczną cechą wyróżniającą kredyt samochodowy, jest forma stosowanego przez banki zabezpieczenia. Wprowadzają one różnego rodzaju ograniczenia w użytkowaniu pojazdu, na którego zakup został zaciągnięty kredyt samochodowy.

Mogą one przybierać różne formy:

  • zastaw rejestrowy – bank ma prawo sprzedać pojazd, gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu. Jednak gdy wszystko jest w porządku, właściciel pojazdu może nim swobodnie dysponować;
  • przewłaszczenie pojazdu – przeniesienie prawa własności pojazdu z kredytobiorcy na wierzyciela. Występuje w formie całkowitej, częściowej lub warunkowej;
  • weksel in blanco – standardowa forma zabezpieczenia kredytu;
  • poręczenie osoby trzeciej;
  • depozyt karty pojazdu – w rezultacie uniemożliwi swobodną sprzedaż środka transportu;
  • cesję praw z polisy AC – jest to przeważnie obowiązkowa forma zabezpieczenia dla banku.

Kredyt samochodowy może wziąć zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą. W związku z tym istnieje opcja zaciągnięcia kredytu samochodowego na firmę. W tym przypadku najistotniejsze jest, aby cała kwota została przeznaczona na zakup środka transportu, który następnie będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności.

Warto wiedzieć, że gdy kupimy samochód sfinansowany ze środków uzyskanych z kredytu, naszym kosztem uzyskania przychodu będą wszelkie koszty związane z uzyskaniem tego kredytu (prowizje, opłaty manipulacyjne i wszelkie inne opłaty dodatkowe). Kosztem podatkowym będą w tym wypadku również faktycznie zapłacone odsetki. Natomiast kosztem nie są wydatki poniesione na spłatę rat kapitałowych.